ชาวชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

น่าอัศจรรย์ พระพุทธศาสนาที่บุคคลเลือกสรรแล้ว
ทำให้ถือเอาสิ่งที่ควรเท่านั้น ละทิ้งสิ่งที่ไม่ควร

ข้อความบางตอนจาก สารัตถปกาสินี อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อเจลกัสสปสูตร

015-1024x683

พวกเราชาวชมรมบ้านธัมมะ มศพ. กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และกราบขอบพระคุณวิทยากร มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ผลจากการฟังธรรมบรรยาย ทำให้พวกเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีความรู้ ความเข้าใจในพระธรรมเพิ่มขึ้น ความเดือดร้อน วุ่นวายใจก็ลดน้อยลง

Comments are closed.