สมัครสมาชิก

ผู้มีความตั้งใจทำดี และศึกษาธรรมะ

สมัครสมาชิกแบบออนไลน์  คลิกที่นี่

กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก

หรือ สมัครสมาชิกทางอีเมล

เขียนข้อมูลสำหรับการสมัครสมาชิกดังต่อไปนี้ (ใช้ภาษาไทย)

นาย, นาง, น.ส………………….   นามสกุล ……………………………

ที่อยู่ ……………………………………………………………………….

…………………………………………………รหัสไปรณีย์ …………….

ปีเกิด …………………เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………..

อีเมล ………………………………………………………………………

อาชีพ ……………………………………………………………………..

ความสนใจ ……………………………………………………………….

ส่งข้อมูลของท่านพร้อมกับรูปถ่าย มาที่ dhammahomefellowship@gmail.com โดยระบุหัวข้อว่า สมัครสมาชิก

*** กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ตามความเป็นจริง ***
ข้อมูลในใบสมัคร ใช้เพื่อติดต่อสมาชิกเท่านั้น จะไม่นำไปเปิดเผยที่ใดทั้งสิ้น