สมัครสมาชิก

ผู้มีความตั้งใจทำดี และศึกษาธรรมะ
สมัครสมาชิกทางอีเมล โดย

เขียนข้อมูลสำหรับการสมัครสมาชิกดังต่อไปนี้ (ใช้ภาษาไทย)

นาย, นาง, น.ส………………….   นามสกุล ……………………………

ที่อยู่ ……………………………………………………………………….

…………………………………………………รหัสไปรณีย์ …………….

ปีเกิด …………………เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………..

อีเมล ………………………………………………………………………

อาชีพ ……………………………………………………………………..

ความสนใจ ……………………………………………………………….

ส่งข้อมูลของท่านพร้อมกับรูปถ่าย มาที่ dhammahomefellowship@gmail.com โดยระบุหัวข้อว่า สมัครสมาชิก

*** กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ตามความเป็นจริง ***
ข้อมูลในใบสมัคร ใช้เพื่อติดต่อสมาชิกเท่านั้น จะไม่นำไปเปิดเผยที่ใดทั้งสิ้น