กิจกรรม

กิจกรรมหลักของชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

– เป็นสื่อกลางติดต่อประสาน และทำความรู้จักกันระหว่างสมาชิก

– ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม และรับชมถ่ายทอดสดสนทนาธรรมจาก มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
วันเสาร์
09:00 – 12:00 น. สนทนาพระสูตร
13:00 – 16:00 น. สนทนาปรมัตถธรรม

วันอาทิตย์
09:00 – 10:15 น. สนทนาพระวินัย
10:30 – 12:00 น. สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม
13:00 – 14:00 น. สนทนาพื้นฐานปัจจัยสภาพธรรม
14:00 – 16:00 น. สนทนาเรื่องปฏิบัติธรรม

– จัดสนทนาธรรม เพื่อเผยแพร่ สร้างความเข้าใจธรรมะ ตามสถานที่ต่างๆ

– ส่งอีเมล ภาษาบาลี ๑ คำ คติธรรมประจำสัปดาห์ ให้สมาชิกได้ศึกษา ทุกวันพฤหัสบดี

– จัดกิจกรรมการทำความดี ช่วยเหลือสังคม ตามโอกาสอำนวย