บ้านธัมมะ

บ้านธัมมะ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 110 หมู่ 8 บ้านใหม่สันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

โทร.081-8320577

ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม และรับชมถ่ายทอดสดการสนทนาธรรม
จาก มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ดังมีรายการต่อไปนี้

วันเสาร์
09:00 – 12:00 น. สนทนาพระสูตร
13:00 – 16:00 น. สนทนาปรมัตถธรรม

วันอาทิตย์
09:00 – 10:15 น. สนทนาพระวินัย
10:30 – 12:00 น. สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม
13:00 – 14:00 น. สนทนาพื้นฐานปัจจัยสภาพธรรม
14:00 – 16:00 น. สนทนาเรื่องปฏิบัติธรรม

แผนที่ บ้านธัมมะ ลำพูน

Comments are closed.